Trang nhất » Liên hệ

Shanghai Wanxiang Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Địa chỉ: Shanghai, China
Điện thoại:
+86-21-52285611
+86-21-52285610

Cơ sở sản xuất
Zhejiang Wanxiang Science and Technology Co., Ltd.
Địa chỉ: Zhejiang Province, China
Điện thoại:
+86-0572-6557518
+86-13957254961

Guangdong Wanxing Machinery Manufacture Co., Ltd.
Địa chỉ: Guangdong Province, China
Điện thoại:
+86-0512-55271711
+86-0512-55270111

Thông tin phản hồi
Sản phẩm